Menü

Kötü Kokuların Sınıflandırılması

KÖTÜ KOKULARIN SINIFLANDIRILMASI

Koku moleküllerinin tamamı burundaki algılayıcıyı uyarmaz.Genellikle bir molekülün sadece bir kısmı burundaki algılayıcıyı uyarıp beyne uyarı gönderebilecek yapıdadır.Kötü kokuların içerdikleri etken uyarıcıya göre genel olarak üç sınıfa ayırabiliz.

Yağ asitleri : Ekşimsi kokular , ter kokuları , zeytinyağı işleme sanayinden kaynaklanan kokular vs. bu sınıfa dahil edilebilirler.Bo kokuların genel kaynağı ter , ekşime türü bozulmalar vs. olarak özetlenebilir.Bu sınıftaki kokular diğerlerine göre çok daha az soruna neden olduklarından ve kolayca önlenebildiklerinden büyük bir sıkıntı oluşturmazlar.

Sülfür Bileşenleri : Bu tür kokular genelde organik sülfit ve merkaptanlar oluşturur.Bu bileşenler genellikle çürümeler , kokarca vs. hayvansal kaynaklar , arıtma tesislerindeki anaerobik tepkimeler , kabak ve benzeri bitkilerin çürümeleri gibi kaynaklardan yayılır.

Azot Bileşenleri : Genelde aminlerden kaynaklanan bu kokuların kaynağı balık , kadavra çürümeleri ve dışkı kokuları olarak sayılabilir.Diğer bazı azot bileşenleri ise is kokularına katkıda bulunur.
Yukarıda sınıflandıklarımızın yanı sıra bazı kötü koku moleküllerinin reaktif yapısında fosfor , nitrojenin ve çok nadiren de selenyum sülfürün yerine geçer.Bu gibi durumlarda ise ortaya çıkan koku son derece güçlü ve tahammül edilemez niteliktedirler.

Kimyasal yönden bakarsak algıladığımız bazı kötü kokulara hangi kimyasal bileşenlerin neden olduğunu yandaki tablodaki gibi özetleyebiliriz :

Pratikte kötü kokular sadece bu sınıflamadaki gibi tek bir bileşenden oluşmazlar.Bunların çoğu birkaç reaktif maddenin bir araya gelmesinden ötürü , yapılarında hem sülfür hem de nitrojen içerir haldedirler.