Меню

Endüstriyel Mutfaklarda Elektrostatik Filtrelemenin Kazanmlar

Endüstriyel mutfaklarda atmosfere atlan egzoz havas, hem iç ortamda hem de d ortamda birçok soruna sebep olmaktadr. Bu sorunlarn ana kayna, piirilen gda ürününden çkan ya buhar, duman ve gazlardr.Bu kirli hava davlumbaz ile toplanmakta, uygun projelendirilmi hava kanal ile cebri olarak fan vastasyla atmosfere atlmaktadr.
Aada, Euromate Elektrostatik Filtrenin, egzoz havas filtrasyonunda çözüm olarak seçilebilmesi için 7 önemli faydas sralanmaktadr.

1- Minimum Yangn Riski :

Davlumbazdan gelen havann içerdii ya  ve duman, geçtii kanallara ve kullanlan fana yapmaktadr. Bu da iletmelerde yangn çkma riskini yüksek oranda arttrmaktadr. Euromate Elektrostatik Filtre, kanallardan geçen havada asl bulunan ya ve duman partiküllerini %99 ’ a varan bir verimle filtre edebilmektedir.Kanal yüzeylerinde ya birikmesinin önüne geçildiinden, Euromate Elektrostatik Filtre kanal kaynakl yangn riskini en aza indirmektedir.

2- Minimum Bakm ve Sarf Gideri :

Hava kanallarna ve fanlara gelecek ya oran çok azaldndan, temizlik periyodlar, dolaysyla buna ayrlacak bütçe de azalacaktr.Ayrca Euromate Elektrostatik Filtrenin hücresi kolayca yerinden çkarlp alnmakta ve istenirse operatör tarafndan kolayca temizlenebilmektedir.

3- Minimum Çevre Kirlenmesi :

Euromate Elektrostatik Filtrenin bir dier faydas çevre üzerinedir. Bacalardan çevreye atlan ya, duman ve koku emisyonunu en aza indirilmektedir.Dolaysyla, çevre kaynakl alnabilecek ikayetler azalarak, uzun vadede temiz iletme imajnza katkda bulunacaktr.

4- Minimum Koku Emisyonu:

Euromate Elektrostatik Filtre bacalardan çkan gda kaynakl kokular da engellemektedir.Opsiyonel karbon filtreler ve koku kontrolü projeleri ile Eromate Elektrostatik Filtre  birletirildiinde koku giderme verimi  %99 ’ a ulaabilmektedir.

5- Minimum Verim Kayb:

Euromate Elektrostatik Filtre kurulmu sistemlerde %99 ’ a varan egzoz hatt ve fan temizlii sayesinde, performans kayb en aza indirilmektedir.

6- Mutfak Egzozunda Is Geri Kazanm:

Davlumbazdan emi yaplan ya, duman ve koku ile beraber, artlandrlm hava da dar atlmaktadr. Egzoz miktar ile enerji kayplar doru orantldr. Mutfak egzozlarnda s geri kazanm, reküperatörün plaka aral 2 mm olduundan ve atlan ya buharnn hava kanallarn kolaylkla tkamasndan dolay verimli yaplamamaktadr.Euromate Elektrostatik Filtre kullanldnda ise, hava s geri kazanm cihazna gelmeden ya buharndan %99 orannda arndrlm olacak , reküperatör tkanmayacak; kurulan bu sistem ile, egzozdaki enerjinin önemli bir ksm geri kazanlabilecektir.

 

bacasz davlumbaz

7- Minimum Enerji Sarfiyat:

Elektrostatik filtrenin sarfiyat 50 w / saat